Hoşgeldiniz Bugün 24.9.2023

SÜT İZNİ

sgk

4857 sayılı kanunun 74. maddesi şöyle der ; Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler.Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

Ancak kanun bu şekilde belirtiyor iken, doğum yapan çalışana bu süre çok az gelmektedir. Bundan dolayı çalışan doğum sonrası raporunun ardından 6 aya kadar olan kanuni ücretsiz izin hakkını talep etmektedir. Süt izni hakkı ise burada devre dışı kalıyor. Doğum yapan çalışan doğum sonrasında ücretsiz izin talep ederse, kanunun belirttiği 1,5 saatlik süt izni hakkı neredeyse devre dışı kalıyor. Çünkü doğum sonrası 8 hafta doktor raporu kullansa 3 aya tekabül eder 6 ayda ücretsiz izinle beraber çocuk 9 aylık olmuş olur. Kalan 3 ay için süt izninden faydalanabilir.

Esasen, Süt izni, çalışanın işyerinden talep edilmesi durumunda işverenin inisiyatifinde olarak toplu da kullandırılabilir. Bu ve daha iyi imkanlarda izin veren şirketlere teşekkürler.

Örneğin çalışan, doğum sonrası 8 hafta raporunu da kullandı ve bitti artık iş başı yapması gerekiyor. Ancak bu aşamada anne imkanlar çerçevesinde çocuğunu bırakamıyor. Bu sefer Ya ücretsiz izin talep ediyor ya da istifa ediyor.

Bi nebzede olsa, süt izini toplu kullanmayı talep ederse, 8 haftalık bebek ortalama 3 aylık olacağından, işveren kalan 9 ay için toplu süt izni hesaplayıp çalışana ücretli izin verebilir. Bu şekilde yapılan bir hesap ile personele 1,5 ay ücretli izinli gözükür çalışan ücretini alır ve  sgk sıda yatmış olur.

Bu işlemler, 657 sayılı kanuna tabi Memura ise, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

 

 

 

 

 


Yorum Yap