Hoşgeldiniz Bugün 23.5.2022

RAPOR ÖNCESİNDE ÜCRETSİZ İZNİNİZ OLMASIN!!!

rapor parası

Rapor öncesi ücretsiz izin kullanılması hakkında

Yine önemli bir konu, çalışan çeşitli sebepler gerek kendi talebi, gerek mazeretsiz işe gitmemesi ile doğum ya da istirahat öncesi oluşan ücretsiz nitelikteki izinlerden sebep almış oldukları istirahat ya da doğum raporu ücretlerini alamıyor.

Bunun gerekçesi ise;

“Hastalık ve analık hükümlerinin uygulanmasında sigortalılık;

b) Diğer hallerde ise birinci fıkrada belirtilen tarihleri, takip eden onuncu günden başlanarak yitirilmiş sayılır.” denilmesidir.

Bu bağlamda 11 günlük ücretsiz izninin onuncu gününden itibaren sigortalılık niteliğini kaybetmesinden ve Buna bağlı olarak sigortalı doğum ve istirahat öncesi ve sonrası için ya da hastalığı nedeniyle istirahatli bırakıldığı günlere ait geçici iş göremezlik ödeneği alamayacaktır.

Örneğin, 01/09/2014-15/09/2014 tarihleri arasında ücretsiz izin alan sigortalının SGK uygulamasına göre sigortalılık niteliği 10/09/2014 tarihinde yitirilmiş olacaktır. Bu sigortalı 16/09/2014 tarihinde doğum öncesi izne ayrılmışsa kendisine iş göremezlik ödeneği ödenmemektedir.

Sigortalılar bu durumdan mağdur olmamak için 10 günden fazla ücretsiz izin kullanırsa eğer, istirahata ayrılmadan önce mutlaka en az bir gün çalışmalı ve işvereni de en az bir gün prim bildirmelidir. Böylece rapor öncesi bir gün çalışmak suretiyle geçici iş göremezlik ödeneği alabilecektir.

 


Yorum Yap