Hoşgeldiniz Bugün 23.5.2022

Kadınlar doğum borçlanması yapabilecekler midir?

sgk

Kadınlar doğum borçlanması yapabilecekler midir?
5510 sayılı Kanunla, kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 /a ( SSK ) kapsamında ki sigortalı kadınların, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yasaması şartıyla borçlanma talebinde bulunulan sürelerini, borçlanma imkanı getirilmiştir.

Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlandırılması halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi ne olacaktır?
Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlandırılması halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülecektir.


Yorum Yap