Hoşgeldiniz Bugün 23.5.2022

İhbar Süresinin Bölünerek Kullandırılması

sgk

sgk
4857 sayılı kanuna göre, İş sözleşmesi haklı nedenler bulunmadığı takdirde ancak ihbar sürelerine uyularak sona erdirilebilir.
Bu yükümlülük hem işveren, hem işçi içnde geçerlidir. Dolayısıyla, işveren işçinin iş sözleşmesini bildirimli feshederken bildirim sürelerine uymak zorunda olduğu gibi, işçi de istifa etmesi durumunda ihbar süresini tamamlayarak ayrılması gerekir.

İş Kanununa göre, ihbar süreleri;
0-6 ay iki hafta,
6ay-1,5 yıl dört hafta,
1,5yıl-3yıl altı hafta,
3yıl ve sonrası sekiz hafta dır ve bu kadar süre önceden işten ayrılacaklarını işverenlerine bildirmeleri gerekmektedir.

İhbar sürelerine uymak, yukarıda belirtilen süre kadar önceden karşı tarafa işten ayrılacağını veya işten çıkarılacağını bildirmektir. Bu süre içerisinde iş sözleşmesi aynen devam ettiğinden kişi çalışmaya devam edecek, işveren ise o dönemin ücretini ödeyecektir. Bu dönemde kişilerin iş sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerini ihlal etmeleri halinde sözleşmeleri haklı nedenle feshedilebilir.
İhbar sürelerine uyma yükümlülüğü iki durumda ortadan kalkabilmektedir. Bunlardan ilki, işverenin uyguladığı fesihte peşin ödeme yolunu seçmesi, diğeri ise tarafların anlaşarak ihbar sürelerine uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmasıdır.

Peşin ödemede işveren açısından dikkat edilmesi gereken en önemli nokta peşin ödemenin bölünerek uygulanamamasıdır. İşveren çalışanına bir süre çalış, kalanının ücretini ödeyeceğim deme hakkı yoktur. Baştan seçimini yapmak, peşin ödeme yolu ile iş sözleşmesini sona erdirmek istiyorsa tüm ihbar süresinin ücretini ödemek, çalıştırmak istiyorsa tüm ihbar süresince işçiyi çalıştırmak zorundadır.

İşveren ihbar süresinin bir kısmını çalıştırır, bir kısmının ücretini peşin olarak öderse çalışan bütün ihbar süresine ait ücretini ihbar tazminatı olarak talep edebilecektir. Dolayısıyla, işveren aynı dönem için tekrar ödeme yapmak zorunda kalacaktır.

Tarafların anlaşması halinde çalışan ihbar süresinin bir kısmında çalıştırılırken bir kısmında çalıştırılamayabilecektir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta çalışanın SGK çıkışının tüm ihbar süresinin sonunda yapılması ve işçinin çalışmadığı dönemde de doğacak haklardan
yararlandırılmasıdır. Tarafların anlaştığının ispatlanmasına yönelik sözleşmenin yazılı olarak yapılması ve tarafların bu sözleşmeyi özgür iradeleri ile imzaladıklarına ilişkin iki tanığın imzasının bulunması uygun olacaktır.


Yorum Yap