Hoşgeldiniz Bugün 23.9.2019

GSS Borçlularına Torba Müjdesi

15462

Genel sağlık sigortasının uygulamaya geçtiği günden bu yana gelir testi yaptırmayan vatandaşlar için ağır vergi yükleri doğmaktaydı. Ancak torba yasa olarak bilinen kanun ile birlikte gelir testi, büyük bir sorun olmaktan çıkıyor. Aile içinde kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olanlar için prim borcu yükü devlet tarafından karşılanıyordu. Ancak gelir testi yaptırmayanlar en üst dilimden vergilendiriliyordu.

Torba Yasa ile Gelen Düzenlemeler

Yeni yasanın yürürlüğe girmesini takip eden 6 ay içerisinde gelir testi yaptırılması durumunda borçluların asıl ödemeleri gereken tutar belirlenebilecek. Yeni yasadan yararlanarak gelir testi yaptıran ve gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu belirlenenlerin bütü borcu silinebilecek. Hesaplanan gelir bu oranın üzerinde olanlar ise gelir oranında prim yeniden hesaplanacak ve ona göre bir borç rakamı ortaya çıkacak. Üstelik bu borç taksitle de ödenebilecek.


Yorum Yap