Hoşgeldiniz Bugün 20.1.2021

5510 sayılı kanuna göre sigortalılık başlangıç süresi 18 yaş mıdır?

sgk

5510 sayılı Kanuna göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalıların uygulanmasında 18 yaşından önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalılarına tâbi olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamiş kabul edilecektir. Bu tarihten önceki süreler için ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilecektir. 5510 sayılı Kanunun geçici 6 nci maddesi gereğince hizmet akdiyle çalısan 4/a (SSK) sigortalılarından, sigortalılık süresinin başlangıcı; – 1/4/1981 tarihinden önce ise sigortalılık süresinin başlangıç tarihi, – 1/4/1981 tarihinden sonra ise 18 yaşın doldurulduğu tarih, dikkate alınacaktır. Ancak, 18 yaşın öncesinde geçen çalışma süreleri prim ödeme gün sayısına ilave edilecektir. Bu durum, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olan 4/a sigortalıları için yalnızca yaşlılık aylığı bağlanmasında geçerli olup, malullük ve ölüm aylıklarında uygulanmayacaktır.


Yorum Yap