Hoşgeldiniz Bugün 23.5.2022

506 sayılı kanuna göre isteğe bağlı sigortalı iken bu kanunun yürürlüğe girmesi ile isteğe bağlı sigortaya devam edilecek mi ve hangi kanuna göre emekli olunabilecek?

sgk

5510 sayili Kanunun yürürlük tarihi itibariyle gerek Kanunun yürürlük tarihinden önce 506 sayili Kanun kapsaminda istege bagli sigortaya prim ödeyenler, gerekse Kanunun yürürlük tarihinden sonra istege bagli sigortali olacaklarin hizmetleri 1/10/2008 tarihi itibariyle 4/b (BAG-KUR) kapsaminda degerlendirilecektir. Bu durumda, 1/10/20008 tarihinden önce SSK kapsamında isteğe bağlı prim ödeyerek 2829 sayılı Kanuna göre 1260 prim gün koşulunu doldurmaya çalışan sigortalıların 1/10/2008 tarihinden sonra da isteğe bağlı sigortaya devam etmeleri halinde bu hizmetler 4/b (BAG-KUR) kapsamında sayılacağından, bu şekilde 4/a (SSK) kapsamında emekli olmaları mümkün olmayacaktır. 4/a (SSK) kapsamında emekli olmak isteyen söz konusu isteğe bağlı sigortalıların ancak hizmet akdiyle çalışmaları durumunda 1260 gün koşulunu doldurmaları mümkün olabilecektir. 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları mülga 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenmektedir.


Yorum Yap