Hoşgeldiniz Bugün 5.6.2023

2022 Yılı Asgari Ücrete Bağlı Bordro Parametreleri

sgk

2022 Yılı Asgari Ücrete Bağlı Bordro Parametreleri

Henüz Sgk Genelgesi yayınlanmadığı için, tarafımızca hesaplanan ve 2022 Yılı için uygulanacağı düşünülen parametreler şu şekildedir.

Prime Esas Kazanç Alt ve Üst Sınırları
01.01.2022 – 31.12.2022 Dönemi Değer
Alt Sınır / Günlük 166,80 TL
Alt Sınır / Aylık 5004,00 TL
Üst Sınır / Günlük 1251,00 TL
Üst Sınır / Aylık 37530,00 TL
Prim İstisna Tutarları
Yemek Yardımı (Günlük) 10,01 TL
Çocuk Yardımı (Aylık) 100,08 TL
Aile Zammı/ Yardımı (Aylık) 500,40
İşgöremezlik Ödeneği (Günlük)
Yatarak Tedavilerde 83,40 TL
Ayakta Tedavilerde 111,20 TL
İşsizlik Ödeneği
Asgari Tutar 1.986,41 TL
Azami Tutar 3.972,82 TL
Ek-9 Ev Hizmetleri Kapsamında Çalışanlar için Prim Tutarları
10 Günden Az Çalışan için 3,34 TL
10 Günden Fazla Çalışan için 54,21 TL
GSS Primleri
T.C. Vatandaşları için 150,12 TL
Yabancılar için 1.200,96 TL
Yabancı Öğrenciler için 200,16 TL
4/a Kapsamında İşverenlerin Sigortalılar İçin Ödeecekleri Prim Tutarları
Asgari 1.876,50 TL
Azami 14.073,75 TL
SGDP’li Çalışanlar için Asgari Prim 1.601,28 TL
Y.Dışı  Götürülen Türk İşçiler için Asgari Prim 1.000,80 TL
İŞKUR Bursiyerleri için Asgari Prim 275,22 TL
Çırak ve Kısmi Zamanlı Öğrenciler için 150,12 TL
Borçlanma Tutarları (Günlük)
Askerlik/ Doğum Borçlanma Tutarı 53,38 TL
Yurt Dışı Borçlanma Tutarı 75,06 TL

*Hesaplamalar kesin bilgi değildir. Sorumluluk kabul edilmemektedir. Güncellemeler olunca değişikliği sağlanacaktır.


Yorum Yap